คาง และ กราม

กรามและคางที่ดี ต้องกว้างดูแข็งแรง งอนยื่นออกมาเล็กน้อย มีเนื้อที่ดูผ่องใสโอบปิด กลมมน อวบอิ่มได้รูป แต่คางต้องไม่สั้น หลุบเข้า เล็ก เบี้ยว หรือ แหลมจนเกินไป เพราะคางที่แหลมเกินไปมักจะได้บริวารที่ไม่จริงใจและเป็นคนว้าเหว่ในปั้น ปลาย ผู้ใดที่มีกระดูกขากรรไกรและคางที่กว้างได้สัดส่วนดี  ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จ หรือมีฐานะดี ไม่มีความเดือดร้อน


คางแหลม : ไม่ค่อยประนีประนอม มีทางเลือกหลายทางในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย


คางกลมมน : บุคลิกลักษณะโอบอ้อมใจดี สมถะถ่อมตัว มีสมรรถภาพ


คางสี่เหลี่ยม : มีบุคลิกที่เข้มแข็ง ไม่ยอมลดละความพยายามในสิ่งที่ต้องการ แต่เมื่อยอมรับใครก็จะมาจากใจจริง


คางยื่น : เปลี่ยนแปลงง่าย ปรับตัวง่าย แต่ไม่ค่อยสู้ให้ถึงที่สุด นักจินตนาการ ปราดเปรื่อง เชื่อคนง่าย


คางหลุบ : บุคลิกลักษณะไม่คุยเกินจริง ไม่เก่งสังคม มีลับลมคมใน มักขี้กังวล


คางยาว : ขี้ใจน้อย มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ทะเยอทะยาน


คางสั้นลู่ :  ทำงานรวดเร็ว ขาดความอดทน ขี้สงสัย ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยเน้นสังคมและมนุษย์สัมพันธ์ ลูกน้องบริวารไม่จริงใจ


คางสั้นแหลม : เก็บตัว ไม่สนใจญาติพี่น้อง ขาดระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต มองโลกในด้านเดียว ไม่ค่อยอดทน บั้นปลายลำบาก ฐานะไม่มั่นคง บุตรหลานไม่ดูแล สุขภาพไม่ดี


คางกว้าง : มีพลังชีวิตที่จะใช้ในการต่อสู้ ดิ้นรน สร้างความสำเร็จอย่างเต็มเปี่ยม ถ้ามีแต่เนื้อ ไม่เห็นแนวกระดูกกราม จะเป็นลักษณะของคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง


คางแคบ : รักหรือเกลียดใครจะแสดงออกมาให้เห็น ไม่ชอบให้คนมานินทา แต่ชอบวิจารณ์ผู้อื่น ไม่ต่อสู้ชีวิตให้ถึงที่สุด


คางเหลี่ยมยื่น : เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและเชื่อมั่น เป็นผู้นำ ไม่ยอมแพ้ปัญหาง่ายๆ


คางมนยื่น : โอบอ้อมใจดี สมถะถ่อมตัว มีสมรรถภาพ ปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้ดี


คางยื่นไปข้างหน้า : นักจินตนาการ ปราดเปรื่อง ปรับตัวเก่ง โน้มน้าวให้คนเชื่อได้ง่าย


คางเหลี่ยมหดเข้า : มองแง่ดี สมจริงด้วยหลักการ เป็นมิตร คุยเก่ง มีน้ำอดน้ำทน แต่ชีวิตบั้นปลายไม่ดี


คางมนหดเข้า : ทำงานรวดเร็ว ไม่อดทน เอาแต่ใจ ขี้สงสัย ไม่เก่งสังคม บริวารไม่ดี บั้นปลายโดดเดี่ยว


คางขรุขระ : เป็นคนมุ่งมั่น จริงจังกับงาน แต่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่


คางห้อยย้อย : ชีวิตคู่ไม่สมปรารถนา อายุมากจะสุขภาพไม่ดี


คาง 2 ชั้น : มีก่อนอายุเลข 40 จะรวย


คางแหลมหดเข้า : มองแง่ร้าย คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ใส่ใจญาติพี่น้อง ประมาทเลินเล่อ ผลีผลาม ขี้ขลาด ไม่อดทน บั้นปลายโดดเดี่ยว ขี้โรค


คางมีรอยบาก : มีพรสวรรค์ทางศิลปะ ริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อารมณ์แปรปรวน ระวังอุบัติเหตุทางน้ำ ยามแก่สุขภาพไม่ดี

 

แหล่งที่มา | เคหาสน์ธรรม, อ.มาศ (2012). หลักสูตรพิเศษ HomePro โหงวเฮ้ง. กรุงเทพมหานคร.

Powered by MakeWebEasy.com